Правила участі у рекламній акції під умовною назвою «Академія кошенят»

1. Загальні положення

1.1. Ці правила участі у рекламній акції (надалі – «Правила») під умовною назвою «Академія кошенят» (надалі – «Акція») регулюють порядок і умови проведення Акції.

1.2. Акція є стимулюючою акцією, спрямованою на підтримку інтересу і споживчого попиту на продукцію - корми для домашніх тварин «Whiskas» та «Dreamies» (далі – «Продукція»), підтримку обізнаності споживачів про Продукцію, збільшення об'ємів продажів Продукції.

1.3. Організатором та Замовником Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРС УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, буд. 127, ідентифікаційний код юридичної особи: 21638055 (надалі – «Організатор Акції»).

1.4. Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ-ГТВ», що знаходиться за адресою: 01103, м. Київ, вул. Є.Коновальця, 26 А, оф. 8, адреса для листування: 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 52 оф.312, ідентифікаційний код юридичної особи: 40059484 (надалі – «Виконавець»). Виконавець має право, за погодженням із Організатором Акції, залучати до проведення Акції третіх осіб.

1.5. Виконавець забезпечує комунікацію із Учасниками, вручення Подарунків, ведення та модерацію Сайту Акції (як терміни «Учасник», «Подарунок», «Сайт Акції» визначено нижче), інші поточні питання проведення Акції.

1.6. Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованих територій (надалі – «Територія проведення Акції»).

1.7. Акція не є лотереєю та азартною грою. Акція є маркетинговим заходом, що проводиться на безоплатних засадах для Учасників Акції (як цей термін визначено нижче), з метою рекламування продукції Організатора Акції.

1.8. Загальний період (строк) проведення Акції триває з 16 вересня 2019 року до 29 грудня 2019 року включно (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») або до того моменту, поки Подарунки (як цей термін визначено нижче) є в наявності Виконавця або Організатора Акції.

1.9. Акція передбачає видачу деяким її Учасникам (як цей термін визначено нижче) подарунків та призів, визначених цими Правилами. Переможці Акції визначаються відповідно до цих Правил.

1.10. Акція проводиться у 2 (два) етапи:

1.10.1. Перший етап проведення Акції триває з 16 вересня 2019 року до 29 грудня 2019 року включно, або до того моменту поки подарунки є в наявності.

1.10.2. Другий етап проведення Акції триває з 14 жовтня 2019 року до 29 грудня 2019 року включно.

1.11. Кожна особа, що має право брати участь в Акцій, на свій власний розсуд приймає рішення щодо участі в Акції в цілому, такі щодо участі у першому та (або) другому етапі проведення Акції.

2. Учасники Акції

Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути повнолітні, дієздатні фізичні особи, які проживають наТтериторії проведення Акції, зареєструвались для участі в Акції відповідно до цих Правил на сайті Акції: www.kitten.whiskas.ua (надалі – «Сайт Акції»), а також надали свою Згоду на обробку персональних даних Виконавцем та (або) Організатором Акції, погодились на можливість публікації свого прізвища, імені, по-батькові, адреси проживання у разі виграшу Подарунків (як цей термін визначено нижче) на Сайті Акції.

2.1. Не визнаються Учасниками і не мають права брати в ній участь:

2.1.1. власники, працівники Організатора та Виконавця, члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки);

2.1.2. власники та працівники рекламних агентств та партнерів Організатора Акції і Виконавця, які причетні (залучені) до проведення Акції, та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки);

2.1.3. малолітні, неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.1.4. особи, які протягом строку проведення Акції не зареєструвалися для участі в Акції відповідно до цих Правил;

2.1.5. особи, до яких застосовано санкції відповідно до законодавства про санкції України, Європейського Союзу, США та (або) Канади.

2.2. У разі виявлення факту участі в Акції фізичної особи, яка підпадає під будь-який критерій, передбачений вище в цьому пункті Правил, реєстрація в Акції такої особи скасовується Виконавцем, така особа не визнається Учасником і не втрачає своє право на отримання подарунку або призу.

2.3. Статус учасника Акції набуває фізична особа, яка відповідає визначеним цими Правилами вимогам, з моменту її реєстрації як учасника Акції.

3. Порядок реєстрації участі в Акції

3.1. Зареєструватися в Акції можуть фізичні особи, які відповідають вимогам, встановленим розділом 2 цих Правил.

3.2. Особі, яка бажає стати Учасником, необхідно зареєструватися на Сайті Акції, правильно, точно і достовірно вказати відомості, розміщені в анкеті учасника Акції на Сайті Акції, погодитись із цими Правилами, в період з 16 вересня 2019 року по 29 грудня 2019 року (включно).

3.3. Особа набуває статусу Учасника Акції з моменту дотримання всіх формальностей, передбачених п. 2.1. цих Правил.

3.4. Виконавець та (або) Організатор Акції має право скасувати реєстрацію Учасника Акції або відмовити у здійсненні реєстрації, у випадку образ, приниження інших Учасників, Організатора Акції, Виконавця, грубого порушення інших моральних норм, порушення цих Правил та (або) чинного законодавства України.

3.5. Організатор Акції та (або) Виконавець залишають за собою право скасовувати реєстрацію раніше зареєстрованих Учасників у випадку, якщо Організатором та (або) Виконавцем було виявлено, що учасник (-и) зареєструвався (-лись) шляхом вчинення шахрайських дій (у тому числі неправомірного використання своїх повноважень тощо).

4. Призовий фонд Акції

4.1. Під час проведення Акції, у порядку і на умовах, визначених цими Правилами, Учасники мають можливість отримати наступні призи та (або) подарунки (надалі разом при спільному згадуванні – «Подарунки»):

4.1.1. гарантовані подарунки, які надаються Учасникам, що відповідають вимогам, встановленим цими Правилами для отримання таких гарантованих подарунків (надалі – «Гарантовані подарунки»);

4.1.2. Щотижневі призи, які надаються Учасникам за результатами розіграшу, що проводиться кожного тижня в порядку, і на умовах, передбачених цими Правилами (надалі – «Щотижневі призи»);

4.1.3. Головні призи, які надаються Учасникам у порядку і на умовах, передбачених цими Правилами (надалі – «Головні призи»).

4.2. Під час проведення Першого етапу проведення Акції розігруються такі Подарунки:
Подарунки Загальна кількість подарунків, од.
Гарантований подарунок для Учасників Акції – власників котів віком до 1 року - подарунковий набір, що складається з наступних складових:
- Конверт
- Листівка інформаційна
- Вологий раціон Whiskas для кошенят з куркою в соусі, 100 г
- Ласощі для котів Dreamies з куркою, 15 г 44 016
Щотижневий приз для Учасників Акції – власників кошенят віком до 1 року –
- набір із 24 (двадцяти чотирьох) одиниць Вологого раціону Whiskas для кошенят з куркою в соусі, 100 г
- набір із 6 (шести) одиниць Ласощів для котів Dreamies з куркою, сиром, лососем 60 г
- кулон-адресник з нашийником для кота 39
Щотижневий приз для Учасників Акції – власників котів віком від 1 до 7 років –
- набір із 24 (двадцяти чотирьох) одиниць Вологого раціону Whiskas з куркою в соусі, 85 г для котів старше 1 одного року
- набір із 6 (шести) одиниць Ласощів для котів Dreamies з куркою, сиром, лососем 60 г
- кулон-адресник з нашийником для кота 39
Щотижневий приз для Учасників Акції – власників котів віком старше 7 років –
- набір із 24 (двадцяти чотирьох) одиниць Вологого раціону Whiskas з куркою в соусі, 85 г для котів старше 7 років
- набір із 6 (шести) одиниць Ласощів для котів Dreamies з куркою, сиром, лососем 60 г
- кулон-адресник з нашийником для кота 39
Головний приз
- набір із 72 (семидесяти двух) одиниць Вологого раціону Whiskas для кошенят з куркою в соусі, 100 г
- набір із 18 (вісімнадцяти) одиниць Ласощів для котів Dreamies з куркою, сиром, лососем 60 г
- Картонна дряпка для кота
- Картонний будиночок для кота
- Кубок переможця
- Диплом переможця 15

4.3. Під час проведення Другого етапу Акції розігруються такі Подарунки:
Подарунки Загальна кількість Подарунків, од.
- Щотижневі призи для Учасників Акції - набір із 24 (двадцяти чотирьох) одиниць Вологого раціону Whiskas для кошенят з куркою в соусі, 100 г
- набір із 6 (шести) одиниць Ласощів для котів Dreamies з куркою, сиром, лососем 60 г
- Плед 80

4.4. Оподаткування Подарунків здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Заміна Подарунків на грошовий еквівалент чи інше благо не допускається.

4.6. Кількість Подарунків, які розігруються в Акції, є обмеженою. Організатор Акції має право за власним бажанням змінити кількість, склад, умови видачі Подарунків шляхом внесення змін до цих правил.

5. Право на отримання Подарунків.

5.1. Право на отримання Гарантованих Подарунків набувають:

5.1.1. Перші 44016 (сорок чотири тисячі шістнадцять) Учасників, які є власниками кошенят віком до 1 року, які належним чином зареєструвались для участі в Акції.

5.2. Право на отримання Щотижневих призів під час Першого періоду Акції набувають:

5.2.1. Учасники - власники котів віком до 1 року, які згідно з даними Правилами стали переможцями розіграшів Акції Щотижневих призів, а також

5.2.2. Учасники - власники котів віком від 1 до 7 років (включно), які згідно з даними Правилами стали переможцями розіграшів Акції Щотижневих призів, а також

5.2.3. Учасники - власники котів віком старше 7 років, які згідно з даними Правилами стали переможцями розіграшів Щотижневих призів.

5.3. Право на отримання Головних подарунків під час Першого періоду Акції набувають:

5.3.1. Учасники Акції – власники котів, що розмістили фото котика на сайті Акції та були визначені шляхом, вказаним в п. 6.3. даних Правил.

5.4. Право на отримання Щотижневих призів під час Другого періоду Акції набувають:

5.4.1. Учасники, що здійснили покупу 3-х (трьох) і більше будь-яких одиниць із асортименту вологих раціонів Продукції, зареєстрували фото фіскального чека на Сайті Акції та стали переможцями розіграшу Щотижневих призів.

6. Порядок визначення переможців та отримання Подарунків.

6.1. Порядок отримання Гарантованих подарунків Першого періоду Акції.

6.1.1. Право на отримання Гарантованих подарунків мають перші 44 016 (сорок чотири тисячі шістнадцять) Учасників, що відповідають вимогам п. 5.1.1. цих Правил.

6.1.2. Відправка Гарантованих подарунків здійснюється Виконавцем на поштову адресу Учасника, вказану під час реєстрації на Сайті Акції.

6.1.3. Учасник, що отримав Гарантований подарунок, може продовжувати брати участь у розіграші інших Подарунків.

6.2. Порядок отримання Щотижневих призів Першого періоду Акції.

6.2.1. Розіграш Щотижневих призів відбувається щопонеділка, починаючи з 23 вересня 2019 року.

6.2.2. Для проведення розіграшу Щотижневих призів формується 3 (три) окремих бази Учасників Акції – окремо серед Учасників – власників котів віком до 1 року, окремо серед Учасників – власників котів від 1 до 7 років (включно) та окремо серед Учасників – власників котів віком старше 7 років.

6.2.3. Розіграш Щотижневих призів відбувається серед баз Учасників, вказаних в п. 6.2.2. цих Правил, що розмістили на сайті фото свого кота та набрали найбільшу кількість голосів шляхом голосування за фотографію іншими учасниками.

6.2.4. Після проведення розіграшу Щотижневих призів Виконавець зобов’язується опублікувати списки переможців Щотижневих призів на Сайті Акції протягом 24 годин.

6.2.5. Після публікації результатів представник Виконавця протягом 24 годин в телефонному режимі зв’язується з переможцем для уточнення поштових даних для відправки Щотижневого призу.
У випадку, якщо протягом 48 годин з моменту розіграшу, переможець не відповів, право на отримання Подарунку переходить наступному учаснику зі списку.

6.3. Порядок отримання Головних призів Першого періоду Акції.

6.3.1. Розіграш Головних призів відбувається 30 грудня 2019 року о 12:00.

6.3.2. Для розіграшу Головних призів Виконавець формує 3 (три) бази учасників, 3 (три) окремих бази Учасників Акції – окремо серед Учасників – власників котів віком до 1 року, окремо серед Учасників – власників котів від 1 до 7 років (включно) та окремо серед Учасників – власників котів віком старше 7 років.

6.3.3. Серед кожної бази Учасників, вказаної в п. 6.3.2. даних Правил здійснюється розіграш шляхом випадкої вибірки random.org.

6.3.4. З кожної бази Учасників обираються 3 (три) переможці.

6.3.5. Після проведення розіграшу Виконавець зобов’язується опублікувати списки переможців Головних призів на Сайті Акції протягом 24 годин.

6.3.6. Після публікації результатів представник Виконавця протягом 48 годин в телефонному режимі контактує з особою, що виграла Головний приз для уточнення часу та місця вручення Головного призу. У випадку, якщо протягом 24 годин з моменту розіграшу, переможець не відповів, право на отримання подарунку переходить наступному учаснику зі списку.

6.4. Порядок отримання Щотижневих призів Другого етапу Акції.

6.4.1. Розіграш подарунків відбувається щопонеділка, починаючи з 21 жовтня 2019 року о 15:00.

6.4.2. Для розіграшу щотижневих подарунків Другого періоду Акції формується база з Учасників Акції, що виконали умови п. 5.4.1. цих Правил.

6.4.3. Розіграш відбувається серед бази Учасників, вказаних в п. 6.4.2. шляхом випадкової вибірки за допомогою ресурсу random.org.

6.4.4. Після проведення розіграшу Виконавець зобов’язується опублікувати списки переможців Щотижневих призів Другого етапу Акції на Сайті Акції протягом 24 годин.

6.4.5. Після публікації результатів представник Виконавця протягом 48 годин в телефонному режимі контактує з Переможцем для уточнення поштових даних для відправки Щотижневого подарунку. У випадку, якщо протягом 48 годин з моменту розіграшу, переможець не відповів, право на отримання Подарунку переходить наступному учаснику зі списку.

6.5. У разі відмови Переможця від отримання Подарунку, право на отримання Подарунку переходить наступному учаснику зі списку.

6.6. Витрати на доставку Подарунків оплачує Виконавець.

7. Інші умови.

7.1. Організатора Акції та (або) Виконавець залишає за собою право використовувати персональні дані (ПІБ, поштова адреса, номер мобільного телефону) Учасників Акції, які будуть зібрані за час проведення Акції, виключно в цілях комунікації з учасниками з ціллю контролю якості проведення Акції та отримання учасниками подарунків.

7.2. Строк зберігання Виконавцем зібраних за час проведення Акції персональних даних по закінченню Акції складає 3 місяці.

7.3. Дані Правила Акції розміщуються на Сайті Акції.

7.4. Організатор Акції залишає за собою право вносити зміни в дані Правила з обов’язковим їхнім розміщенням на Сайті Акції.

7.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

7.6. Організатор Акції та (або) Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

7.7. Організатор Акції та (або) Виконавець не вступає у суперечки між учасниками Акції відносно визначення претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права на отримання Подарунків.

7.8. Організатор Акції залишає за собою право змінити строк проведення Акції, про що повідомляє на Сайт Акції.

7.9. Учасники Акції можуть отримувати та надавати додаткову інформацію щодо Правил проведення Акції шляхом написання листів на e-mail Виконавця: whiskas@2seeenergy.com.

7.10. Організатор Акції та Виконавець не несуть відповідальності за:

7.10.1. не ознайомлення Учасника Акції з даними Правилами;

7.10.2. неотримання/несвоєчасну доставку Подарунку з вини організацій зв'язку, в тому числі кур’єра, Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора Акції причин;

7.10.3. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

7.10.4. неотримання відповідного Подарунку, що сталося не з вини Організатора Акції та (або) Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;

7.10.5. якість надаваних перевізником та (або) кур’єрською службою своїх послуг;

7.10.6. використання Подарунків після їх одержання Учасниками.

7.10.7. достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

7.11. Беручи участь в Акції, Учасники зокрема, підтверджують:

7.11.1. свою згоду на обробку, зберігання, передачу а також використання у інший спосіб Організатором Акції та (або) Виконавцем персональних даних Учасника Акції (прізвище, ім`я, по-батькові, адресу, телефон, e-mail тощо), (надалі – «Персональні дані») відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. № 2297-VІ (зі змінами та доповненнями), на включення Персональних даних до баз персональних даних, володільцем якої є Організатор Акції та (або) Виконавець включаючи та не обмежуючись, дає свою безумовну згоду на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (крім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, а також згоду на обробку Персональних даних у будь-який інший спосіб на розсуд Організатора Акції для цілей інформування Учасника про товари, акції, вивчення ринку, споживчого попиту, збору та обробки статистичної інформації та проведення маркетингових, соціологічних та інших досліджень, залучення уваги споживачів до Продукції тощо. Таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та (або) Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.11.2. що вони ознайомились і погоджуються дотримуватись даних Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором Акції, Виконавцем згідно з даними Правилами. представнику Організатора Акції, який повинен засвідчити отримання повідомлення своїм підписом.

7.12. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником і оплачується ним самостійно за власний рахунок. Всі Учасники самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

7.13. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

7.14. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.15. Організатор Акції не несе відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з роботою Сайту Акції.

7.16. У разі невизначеності, нечіткості окремих положень цих Правил, або суперечності між окремими положеннями цих Правил, ці Правила тлумачяться на користь Організатора Акції.